OM OSS

HVEM ER VI?

Kjetil Lund

Prosjektleder, utvikler, tekniker

Bosted: Oslo
Utdannelse: Fagbrev datateknikk, Linux-systemer ved HIST
Kompetanseområder: Systemintegrasjon, prosjektledelse, administrasjon, hardware- og nettverksdesign, utvikling, Linux og Windows.

Om seg selv: Min første datamaskin fikk jeg som sjuåring, det var en Sinclair ZX81 med 3,5Mhz Zilog Z80A prosessor. Denne ble avløst av en ZX Sinclair Spectrum, fordi Spectrum hadde bedre tastatur.

Jeg har vært mangeårig Amiga-tilhenger. Amigaen ble av mange sett på som en enkel spillemaskin, men sannheten er at Amiga var et kraftig multimedia-verktøy. Amigaen har aldri sluttet å imponere meg, med sitt 32-bits multitaskende operativsystem, og geniale hardwaredesign. Både A1000, A1200, A2000, A3000 og A4000/PPC har vært i mitt eie.

I 1997 startet jeg yrkesaktivt med IT, og har jobbet med produksjon, service, support, drift, og utvikling av løsninger. I starten av mitt yrkesaktive liv var MS Windows i fokus, men etter å ha sett hvilke muligheter man har og hvilke behov man kan dekke med open-source programvare, har jeg jobbet mye med Linux.

SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeidspartnere er viktig når omfattende oppgaver skal løses, derfor jobber vi med flere personer med forskjellige fagfelt. Ved inngåelse av avtaler, brukes også partnere når det trengs støtte/backupløsninger.

Endre Barstad

Grafisk designer

Bosted: Oslo

Simen Haakonsen

Grafisk designer

Bosted: UK

Bjørn Tore Svinningen

Utvikler, tekniker

Bosted: Spydeberg

Viggo Normann

PHP-utvikler, tekniker

Bosted: Sandvika
Utdannelse: Nettverksservere, systemutvikling, databaser og programmering.
Kompetanseområder: Windows, Linux, Netware, administrasjon av servere, utvikling i PHP og C++, spesialkompetanse innen telecom/SMS/MMS

Om seg selv: Datamaskiner er min hovedinteresse, og jeg har holdt på med dette i mange år. Jeg er ansatt i et selskap som holder på med systemer for levering av innhold til mobiltelefoner. I tillegg driver jeg et enkeltpersonsforetak, der jeg primært tar på meg utviklingsprosjekter rettet mot web. Jeg har for eksempel utviklet det web-baserte bestillingssystemet til MIX-gruppen. Manusarkivet til NRK Drama, har jeg gjort søkbart som en web-tjeneste. I tillegg har jeg vært involvert i flere prosjekter som innebærer utvikling av tjenester for administrasjon og utsendelse av mobilt innhold.

Jeg fikk interessen for Linux gjennom jobb, og utvikler denne interessen og kunnskapen videre. Data/IT-interessen fyller opp mye av min fritid.